REGULAMIN

[gdlr_stunning_text border_color=”#333333″   title=”Regulamin wypoczynku w obiekcie turystycznym „W Starym Sadzie”” title_color=”#b89f80″ font-size: 10px;  caption_color=”#a0a0a0″]

Mili Goście korzystający z naszych usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli.

Ze względów przeciwpożarowych na terenie całej posesji obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, ognisk i grillowania (zakaz nie dotyczy specjalnie wyznaczonych miejsc). Zabronione jest także używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 • Turysta zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w obiekcie turystycznym i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Przy zakwaterowaniu Goście wręczają gospodarzom dokumenty osobiste wszystkich osób objętych rezerwacją w celu zameldowania i płacą resztę kwoty za wykupioną usługę.
 • Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Agroturystę: – pokoje wynajmowane są na doby, – doba zaczyna się o godz. 13.00, a kończy o godz. 11.00 dnia następnego.
 • Na początku i na końcu pobytu dokonana zostanie inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem.
 • Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia, gość powinien zgłosić do godziny 10:oo. Przedłużenie pobytu może być spełnione w miarę istniejących możliwości.
 • W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju.
 • Bez zgody nie wolno przenosić wyposażenia pokoi.
 • Jeżeli liczba Gości jest wyższa niż wcześniej ustalono gospodarz ma prawo: -odmówić przyjęcia dodatkowych osób, – pobrania dodatkowej opłaty, – odstąpienia od umowy z winy Gości.
 • Gość nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w gospodarstwie agroturystycznym dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości. . Gospodarz może odmówić zakwaterowania lub też wykwaterować w trakcie trwającego pobytu gościa, którego zachowanie naruszyło regulamin lub w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego. Należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.
 • Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, agresywnych, gospodarze mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 • Gospodarze wskazują Gościom miejsce do parkowania samochodu, ale nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo ani znajdujące się w nich mienie.
 • Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości.
 • Gość odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić na miejscu; za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 • Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju, zobowiązany jest zwrócić go w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty.
 • Trzymanie zwierząt domowych w pokojach możliwe jest po uzgodnieniu z gospodarzami.
 • Dostęp do zwierząt w gospodarstwie( w tym psów) może odbywać się pod nadzorem gospodarzy lub osoby do tego wyznaczonej.
 • Uczestnictwo Gości w pracach w gospodarstwie jest możliwe tylko po uzgodnieniu z gospodarzami. Pobyt dzieci wyłącznie pod nadzorem opiekunów.
 • Za pobyt Gości poza gospodarstwem gospodarze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
 • W godz. 22:00- 7:00 obowiązuje cisza nocna, chyba że wcześniej ustalono warunki zabawy.

Gospodarze służą wyjaśnieniami radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu i uprzejmie proszą zacnych Gości o jego przestrzeganie. Życzymy miłego pobytu !!!

[/gdlr_stunning_text]